Publicerad: torsdag, 26 mars, 2020 - 12:41Uppdaterad: torsdag, 26 mars, 2020 - 14:41
  • Camilla Gunell, socialdemokrat. Arkivfoto.

Socialdemokraterna vill spara på Paf-pengar

Ta lån för att klara coronakrisen och spara Paf-pengarna för utvecklingsarbete när situationen återgår till det normala.

Det föreslog Camilla Gunell (S) i lagtinget under gårdagen.
- Vi upplever att stödpaketet som nu finansieras i sin helhet av Paf-pengar med fördel kunde ha bekostats med att ta lån. Det är politiskt mycket enklare att motivera varför man upptar ett lån under en kris, för att trygga samhällsekonomin. När det kommer till förslag på att utveckla till exempel Högskolans verksamhet, skolan och sjukvården eller miljöarbetet är det betydligt svårare. Därför vill vi inte se att Paf-pengarna blir krispengar som vi senare inte ser av, säger Gunell.

Hon föreslår att en sådan åtgärd skulle ge landskapet och den offentliga sektorn ett välbehövligt startkapital.
- Det kommer en tid även efter corona, och Åland kommer troligen att klara den här krisen bättre än många andra samhällen eftersom vår stora offentliga sektor fortsätter fungera när den privata sektorns motor hackar. Efteråt kommer det att finnas ett återhållet behov av att konsumera och socialisera. Satsningarna på återuppbyggnad då kan vara lika viktiga som de åtgärder som tas nu, och vi borde inte låta det drabba samhället att den offentliga sektorn nu lägger ut sina besparingar, säger Gunell.