Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 14 oktober, 2019 - 14:16Uppdaterad: måndag, 14 oktober, 2019 - 18:07
  • Ifall det lämnas in besvär mot lagtingsvalet, ska det lämnas in till Ålands förvaltningsdomstol som i skyndsam ordning ska behandla ärendet. Foto Malin Lundberg

Det sker om besvär inlämnas mot lagtingsvalet

Efter att centralvalnämnden för lagtinsvalet beslutade att man ställer in den planerade internetröstningen har frågor om vad som gäller om eventuella besvär mot valet väckts. Ett besvär mot valresultatet i ett lagtingsval får enligt vallagen "anföras av var och en vars rätt eller fördel kränks av beslutet".

Den som har varit uppställd som kandidat i valet kan besvära sig mot ett beslut som strider mot lag. Den som är röstberättigad kan dessutom besvära sig över om "valet har skett i oriktig ordning och detta har kunnat påverka valresultatet". Ett eventuellt besvär ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen senast 14 dagar från det att valresultatet offentliggjorts. Om domstolen finner att valmyndighetens beslut varit lagstridigt och det uppenbart kunnat påverka valresultatet ska valförättningen göras om, ifall inte valresultatet kan rättas. Ålands förvaltningsdomstols beslut får överklagas i 30 dagar, ärendet går då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Efter att ett eventuellt beslut om besvär mot lagtingsvalet har beviljats ska omval hållas den första söndagen efter att 50 dagar förflutit sedan beslutet vunnit laga kraft.

Ett eventuellt omval som sker efter överklagande ska genomföras med samma rösträttsregister och kandidatlistor som det ordinarie valet om domstolens beslut inte säger något annat.

Uppdatering kl. 15.40: Ålands Landskapsregering ändrades till centralvalnämnden för lagtingsvalet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »