Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 12:36Uppdaterad: onsdag, 11 september, 2019 - 14:17
  • Denna bild visar var utbyggnaden av Rosengård är planerad. Foto: Ann-Christine Karlsson
  • Detta hus ska rivas och på tomten planeras det nya seniorboendet. Foto: Ann-Christine Karlsson
  • Kommundirektör Erik Brunström nedanför huset dit ungdomsgården planeras att flytta. Foto: Ann-Christine Karlsson

Serviceboende byggs ut och daghem rivs i Godby

Serviceboendet Rosengård i Godby ska byggas ut, Gamla Godby daghem ska rivas och ungdomsgården ska flyttas.

–Det befintliga serviceboendet ska byggas om och till, från 16 rum bygger vi till 14 nya rum, säger Erik Brunström, kommundirektör i Finström.

Efter rivningen av det gamla daghemmet vill man slå ihop tomten med en närliggande bostadstomt kommunen fått som danaarv och få en privat aktör att anlägga ett seniorboende.

–Vi annonserade ut det i våras och pratar med fyra aktörer som visat intresse, men alla beslut och detaljplaneändringar är inte riktigt klara ännu, säger Brunström.

Besluten kring ungdomsverksamheten är heller inte klubbade ännu, men man vill flytta verksamheten från de gamla lokalerna till Olles Els gamla butikslokaler.