• Denna bild visar var utbyggnaden av Rosengård är planerad. Foto: Ann-Christine Karlsson
  • Detta hus ska rivas och på tomten planeras det nya seniorboendet. Foto: Ann-Christine Karlsson
  • Kommundirektör Erik Brunström nedanför huset dit ungdomsgården planeras att flytta. Foto: Ann-Christine Karlsson
Del 1: Rosengårds utbyggnad i Godby
Del 2: Rosengårds utbyggnad i Godby
Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 12:36, uppdaterad: onsdag, 11 september, 2019 - 14:17

Serviceboende byggs ut och daghem rivs i Godby

Serviceboendet Rosengård i Godby ska byggas ut, Gamla Godby daghem ska rivas och ungdomsgården ska flyttas.

–Det befintliga serviceboendet ska byggas om och till, från 16 rum bygger vi till 14 nya rum, säger Erik Brunström, kommundirektör i Finström.

Efter rivningen av det gamla daghemmet vill man slå ihop tomten med en närliggande bostadstomt kommunen fått som danaarv och få en privat aktör att anlägga ett seniorboende.

–Vi annonserade ut det i våras och pratar med fyra aktörer som visat intresse, men alla beslut och detaljplaneändringar är inte riktigt klara ännu, säger Brunström.

Besluten kring ungdomsverksamheten är heller inte klubbade ännu, men man vill flytta verksamheten från de gamla lokalerna till Olles Els gamla butikslokaler.

Fler Nyheter

Först på Åland med antikvävningsmask

Ålands yrkesgymnasium och deras kursverksamhet är först på Åland med att ta i bruk antikvävningsmasken Dechoker. Det är en livräddningsanordning som ska användas i en nödsituation orsakad av kvävning.

"Oprecist, orealistiskt dyrt och dubbla budskap": Gunell och Sjögren kritiserar regeringsprogrammet

Camilla Gunell (S) och Katrin Sjögren (L) intervjuas av Felix Quarnström
- Min första reaktion är att det kanske inte är de stora visionernas regeringsprogram, säger Katrin Sjögren, Liberalerna, om det regeringsprogram som idag presenterades.

Turlistorna finns på nätet

Nu finns turlistorna för skärgårdstrafiken för 2020 att tillgå.

Avvikande turlista för Odin i morgon

M/S Odin har avvikande turlista i morgon onsdag 11 december på grund av blåsigt väder.

Tunnel och ändrad kommunreform i regeringsprogrammet

Nina Smeds har läst regeringsprogrammet
Upphandlingen av elhybridfärjan avbryts och kortruttsprojektet för västra Föglö avbryts till förmån för en tunnel. Nu går landskapsregeringen ut med att man vill bygga en tunnel, inte bara utreda. Och Töftöfärjan ska ersättas med en bro till Vårdö.

Finland har en ny regering

Nyhetsnotisen i ljudformat
President Sauli Niinistö utnämnde Sanna Marins regering till ny regering för landet i dag. Före det hade Niinistö godkänt regeringen Antti Rinnes avgång.

Grundlagsutskottet godkände 0,47 procent

Nyhetsnotisen i ljudformat
Riksdagens grundlagsutskott godkände idag det vilande lagförslaget gällande nytt ekonomiskt system för Ålands självstyrelse.

Thörnroos vald till lantråd

Nyhetsnotisen i ljudformat
Veronica Thörnroos är Ålands nya lantråd, det röstade lagtinget om i dag. Thörnroos valdes med 22 röster.

Centrumplanen ska göras om

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Stadsutvecklingsnämnden återremitterade delgeneralplanen för centrum till tjänstemännen som nu ska ta fram ett nytt förslag.