Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 06:03Uppdaterad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 09:31

Saltvik antog träbyggnadsstrategi

Saltviks kommunfullmäktige antog en träbyggnadsstrategi under sitt senaste möte.

Saltvik gav i uppdrag åt byggnadsnämnden att ta fram en strategi för att bygga mer hållbart i framtiden och för att ha en plan att falla tillbaka på, då det kan dröja många år mellan olika byggnadsprojekt i kommunen.

- Det finns ett intresse bland kommunens politiker att använda skog, då det är lokala material som är hållbara och förnybara, säger Mathias Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Saltvik.

Strategin har också föranletts av ett projekt som ägs av landskapets fastighetsverk och som drivs av Invenire Ab, vars målsättning varit att öka intresset för och kunskapen om trä som byggnadsmaterial.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »