Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 07:50Uppdaterad: onsdag, 11 september, 2019 - 07:50
  • Nu följer Saltvik integrationslagen. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Saltvik antog integrationsplan

Saltviks kommunfullmäktige antog på sitt senaste möte ett program för främjande av integration i kommunen.

Programmet innehåller bland annat målsättningar för integrationen i kommunen, handlingplaner och information kring vad som förväntas av de olika aktörerna i kommunen.

Enligt integrationslagen ska alla kommuner ta fram en integrationsplan.