Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 januari, 2021 - 06:17Uppdaterad: tisdag, 26 januari, 2021 - 08:03

SÅHDs ekonomiplan samt budget godkänd

Förbundsfullmäktige har godkänt Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) budget för 2021 samt färdigställt ekonomiplanen för 2022-2023.

Enligt bugdetförslaget utökas personalkostnaderna med lite mer än 12.500 euro vid Kyrkby Högstadieskola. Det rör sig om årsbundna tillägg för lärare.
Investeringsbudgeten för specialfritidshemmet utökas med närmare 700.000 euro. Från 425.000 till 1.100.000 euro. Det är en ny kostnadskalkyl som tagits fram av byggnadskommittén och samtliga kostnader beräknas bli förverkligade under 2021.
Vidare ska det läggas till 22.800 euro för att köpa in ändamålsenliga specialfritidshemstjänster från KST. Sedan ska en upphandling av städtjänster också göras för att se vilka inbesparingar som kan göras på årsbasis.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »