Publicerad: måndag, 14 oktober, 2019 - 17:46Uppdaterad: måndag, 14 oktober, 2019 - 17:46
  • Arkivfoto, Maria Sagulin, skattedirektör.

Risk för skattesmäll för åländska löntagare

I slutet av året kan du få en skattesmäll. Förra året ändrades skattekorten från en månatlig basis till en årsgräns som gör att du kan behöva betala årets underskott i december.

Skattedirektör på Åland, Maria Sagulin säger att det är viktigare för individen själv att hålla kolla på sin inkomstgräns, förut i det månatliga systemet drogs det tilläggsprocent varje månad, men nu när det är en årsgräns behöver man följa med under året hur man ligger till så att inte årsgränsen överskrids. Extraskatten dras i slutet av året när man går över inkomstgränsen.

Men möjligheten finns att ändra sin skattegräns redan nu genom att logga in i “Min skatt” och titta över sina uppgifter och göra beräkningar där hurvida man behöver ändra sitt skattekort och uppskatta årsgränsen så att den räcker till och inte passeras, berättar skattedirektören på Åland, Maria Sagulin.