Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 3 april, 2022 - 22:00Uppdaterad: söndag, 3 april, 2022 - 22:00

Remissrundan klar om kriskommunlagen

Mer lagstadgade skyldigheter och minskad finansiering från landskapet gör att de flesta åländska kommuner har eller får ekonomiska problem. Det framkommer av de utlåtanden kommunerna lämnat in om förslaget till kriskommunlag.

Vicelantrådet Harry Jansson ( C) håller med om att lagstiftningen bidragit till problemen, men påminner om att lagtinget beslutat att återställa nivån på landskapsandelarna. I kommunernas utlåtande finns även åsikter om graden av frivillighet för att utredas som kriskommun. Harry Jansson säger att kommunernas självstyrelse är väldigt stark och att processen är beroende av kommunens egna åtgärder. I utlåtandena sägs också att kommunens egen skattekraft borde vara ett starkare kriterium för om en kommun är svag eller stark. Även där är det kommunens självständighet som träder in.

- Vill en kommun ha en avsevärt högre skatt för att bibehålla sin självständighet, då är det fel att det offentliga i övrigt ska ha en åsikt om det, säger Harry Jansson.

Harry Jansson hoppas att lagförslaget ska lämnas till lagtinget under våren. Men om en kommun ser att framtiden blir svår anser han att man ska agera frivilligt redan nu istället för att vänta på att lagen träder i kraft.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »