Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 mars, 2021 - 10:47Uppdaterad: tisdag, 9 mars, 2021 - 10:48

Rekordvarmt i Ålands hav

Vattnet i Östersjön har blivit varmare och djupvattentemperaturerna är på sina ställen rekordhöga.

I Ålands hav var temperaturen för första gången under 57 års mäthistoria över plus sju grader på ett djup av 250 meter.

- Höga vattentemperaturer är troligen relaterade till den exceptionellt varma vintern 2019-2020, vattenmassornas rörelser i Östersjön och effekter av klimatförändringar, säger specialforskare Pekka Alenius från Meteorologiska institutet.
Det är forskningsfartyget Aranda som har gjort den årliga övervakningsresan i januari och konstaterar också att fosforhalterna i centrala delen av Skärgårdshavet ökar. Näringshalterna var höga i Skiftets öppna havsområde i Skärgårdshavet. Hela vattenmassan var uppblandad från ytan till botten och syreläget var bra. Uppblandningen och vattenströmmarna från huvudbassängen och Finska viken är de främsta orsakerna till de höga näringskoncentrationerna. Situationen påverkas sannolikt också av näringsrikt vatten som strömmat från Skärgårdshavets inre delar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »