Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 21 maj, 2021 - 13:42
  • Bjarne Lindström och Göran Lindholm. Foto: ÅRTV

Rapport om Ålands självstyrelse publiceras

Hur det var tänkt att den åländska självstyrelsen skulle se ut, och hur den i själva verket utvecklades är föremålet för rapporten “Den åländska autonomins förutsättningar: en studie av självbestämmandets legala och politiska utveckling”.

Rapporten är utförd på uppdrag av Olof M. Janssons stiftelse och författad av serniorkonsult Bjarne Lindström och juristen Göran Lindholm.

- Syftet är att skapa en kunskapsbas som ska hjälpa framtida aktörer både på Åland och Finland i utvecklingen av självstyrelsen, säger Göran Lindholm.

Rapporten är den sista delen av tre i ett projekt där man tidigare tittat på gränserna för självstyrelsens behörighet och legala och politiska förutsättningar för Europas andra autonomier.

- Den här rapporten är en slutsats. Vi tittar på hur den åländska autonomimodellen är strukturerad och vilket handlingsutrymme den ger den finska staten och landskapet Ålands företrädare, hur den har utnyttjats och vad det har betytt. Det är en struktursanalys och inte en aktörsanalys, säger Bjarne Lindström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »