Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 september, 2022 - 11:50Uppdaterad: onsdag, 21 september, 2022 - 13:10
  • Använd inte elektroniska apparater nattetid rekommenderar räddningsverket.

Räddningsverket avråder från elanvändning nattetid

Mariehamns räddningsverk avråder från att använda hushållsmaskiner och olika typer av laddare oövervakade nattetid.

- Vi har sett en tendens till ökning av bränder som är relaterade till elektroniska apparater. Det är en av topporsakerna till bränder, rent generellt, säger Ted Andersson, ledande brandinspektör vid räddningsverket.

Räddningsverket påminner om att det är lagstadgat att använda brandvarnare och rekommenderar även att man har brandsläckare och brandfilt i hemmet.

Orsaken till att man nu går ut med uppmaningen är att det efter den senaste tidens prishöjningar på el cirkulerar rekommendationer om att man ska styra sin förbrukning till natten, då det rörliga elpriset oftast är billigare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »