Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 oktober, 2021 - 16:03Uppdaterad: fredag, 15 oktober, 2021 - 17:24
  • Rauli Lehtinen, till vänster, från Rädda Lumparn uppvaktade utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) om Träsk. Foto: Felix Quarnström

Rädda Lumparn begär stöd för att rädda träsk

Föreningen Rädda Lumparn r.f. uppvaktade i dag fredag utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) med en önskan om att LR ska vidta åtgärder för att rädda det svårt förorenade träsket Träsk.

– Träsket är nu så svårt förorenat att vi inte bedömer att det kan återhämta sig självt trots att föroreningarna nu har minskat, säger Rauli Lehtinen, som representerade föreningen vid tillfället.

Föreningen vill att träskets bottenskikt muddras bort, att artificiella våtmarker och eventuellt annan växtlighet anläggs och vill titta på möjligheterna att eventuellt plantera in någon fiskart som skulle kunna bidra till att hanlterna av näringsämnen på sikt sjunker.
Som en utgångspunkt har man det material som miljöprojektet "Coast4us" i ett tidigare skede tagit fram.

Alfons Röblom ställde sig under mötet positiv till ett samarbete.

– Vi lever ju förstås i svåra ekonomiska tider men jag har börjat titta på om det skulle gå att hitta pengar i budgeten för en slamsugning. Det skulle även gå att söka Leader-pengar, och jag ser positivt på att Rädda Lumparn vill jobba tillsammans med de som bor i och brukar området, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »