Publicerad: måndag, 18 november, 2019 - 10:27Uppdaterad: måndag, 18 november, 2019 - 17:12

Polismyndigheten: Ärendet sköttes korrekt

Landskapsregeringen (LR) har svarat på riksdagens justitieombudsman (JO) begäran om klargörande i ett fall där en förundersökning om misstänkt diskriminering blivit liggande så pass länge att ärendet efter två år preskriberats. Några dagar senare har en kommissarie fattat beslut om att ärendet skulle avslutas.

LR:s svar hänvisar i sin tur till det utlåtande som Ålands polismyndighet inkommit med, där det framgår att polismyndigheten anser att ärendet skötts korrekt, förutom vad gäller beslutet att avsluta förundersökningen som ju redan hade preskriberats. Ärendet har aktivt börjat utredas nio månader efter att det registrerats, men det förorsakar inte automatiskt problem ur ett utredningsperspektiv enligt polisen. Fördröjningen, menar polisen, beror delvis på att de fått vänta på material från målsäganden och polisen i Eskilstuna i Sverige i sju månader. Som åtgärd för framtiden har polisen bland annat inlett ett arbete för att se till att ärenden inte flyttas internt på ett sätt som slösar tid.