Publicerad: fredag, 5 juli, 2019 - 15:49Uppdaterad: fredag, 5 juli, 2019 - 17:05
  • Finansminister Mats Perämaa säger att det största bekymret är att Åland inte har tillräcklig tillväxt.

Perämaa om den kommunala ekonomin

-Att kommunerna gör ett underskott är ett bekymmer men det är ett mindre underskott och då är det ingenting som måste hanteras för just det året utan man måste få saker i balans under en längre tidsperiod. Kommunerna har gjort stora överskott åren innan, säger Perämaa i en kommentar till kommunförbundets pressmeddelande.

Enligt Perämaa är det stora bekymret att Åland inte har en tillräcklig tillväxt som i framtiden kan påverka attraktionskraften att utöva offentlig service och den välfärd Åland vill genom landskapet och kommunerna.

-Kommunreformen som landskapsregeringen driver igenom kommer göra kommunerna mer robusta i sin ekonomi och inte lika påverkade av plötsliga utgiftsökningar, fortsätter Perämaa.

Gällande den otillräckliga kompensationen till kommunerna för ingrepp i beskattningsrätten säger Perämaa att det inte finns någon regel där lagtinget fullt ut måste kompensera skatteåtgärder, trots att man i många fall valt att göra det.