Publicerad: torsdag, 5 december, 2019 - 12:58

Passivt agerande bakom ÅMHMs långa handläggningstider

Orsakerna till de långa handläggningstiderna inom ÅMHM är bland annat passivt och ineffektivt agerande samt bristande rutiner. Det konstateras i en ny revisionsrapport som gjorts av revisionsbyrån BDO på uppdrag av landskapsregeringen.

–Det viktigaste i rapporten är att den konstaterar att djurskyddet fungerar. Sen finns det också saker att förbättra vad gäller rutiner när man begär kompletteringar och tilläggsinformation, säger socialminister Wille Valve.

Valve menar att de brister som framkommit i rapporten ändå är relativt enkla att åtgärda.

–Det hade varit värre om rapporten hade konstaterat att vi inte har ett fungerande djurskydd på Åland, säger Wille Valve.

Specielrevisionen har överlämnats till ÅMHMs styrelse och ska användas av ledningen, i kommande verksamhetsrapporter ska det finnas en beskrivning kring hur man arbetat med de synpunker som framkommit i rapporten.