Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 september, 2021 - 12:00Uppdaterad: torsdag, 30 september, 2021 - 19:33
  • Vicelantrådet Harry Jansson (C) redogör för landskapsregeringens positioner kring självstyrelselagsrevisionen. Foto: Nina Smeds

Pandemin präglar svar i självstyrelserevisionen

Landskapsregeringen kan inte rekommendera lagtinget att ge sitt bifall till Justitieministeriets utkast till proposition gällande självstyrelselagsrevisionen.

Det meddelar man när man nu offentliggör sina positioner i frågan. Först måste flera öppna frågeställningar lösas genom politiska förhandlingar mellan landskapsregeringen och riksmyndigheterna.

Bland annat har coronapandemin satt prägel på remissvaret där det till exempel finns frågor om hur lagstiftning inom självstyrelsens behörighetsområden tillfälligt kan åsidosättas under undantagsförhållanden, enligt erfarenhet kan det innebära allvarliga ingrepp i självstyrelsen, noterar man i sitt utlåtande.
Landskapsregeringen lyfter också vikten av det svenska språket i flera punkter, bland annat att allmänt bindande kollektivavtal gäller först när de också finns på svenska och att åländska studerande aldrig har krav på sig att varken studera eller skriva studentexamensprov på finska.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »