Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 mars, 2024 - 17:27Uppdaterad: torsdag, 28 mars, 2024 - 11:49
  • Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen. Foto: Heidi Grandell-Sonck

Pajunen avfärdar jävsspekulationer och förra styrelsens kritik

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att hon inte förstår den avgående ÅHS-styrelsens kritik kring informationsgången om vårdinformationssystemet (VIS).  

Hälften av medlemmarna i styrelsen uttryckte på tisdagen att de inte känt sig tillräckligt insatta i upphandlingen. 
– Jag har räknat att vi har haft minst 22 hanteringar av systemet i styrelsen sedan den tillträdde i september 2020. Totalt har vi haft 33 möten varav tre varit extrainsatta. Så jag har lite svårt att förstå att man säger att man inte har fått tillräckligt med information, säger Pajunen.  
Pajunen berättar att på ett av de senaste styrelsemötena gick man igenom det sista anbudet för VIS. På mötet hade ledamöterna inga frågor.  
– Det enda som hördes i salen var en ledamot som sa “klubba nu bara”, säger Pajunen.  
Hon anser att styrelseledamöter också har ett eget ansvar att fråga efter information om man anser att man inte fått den.  

Det som också väckt frågor i debatten är att Pajunens man, Timo Pajunen, är projektledare för VIS-upphandlingen. Jeanette Pajunen säger att det handlar om hans kombinerade arbetserfarenhet som sjukskötare och från IT-branschen, men att det är ÅHS IT-chef som genomfört anställningen. Hon understryker att hon inte hanterar några ärenden som har med mannen att göra. 

Samtidigt säger hon att VIS-projektet är det värsta hon drivit under sin karriär.
– Ser man på ÅHS i stort så finns det många som har barn eller äkta hälfter på samma arbetsplats. Åland är litet – och Åland måste bestämma sig för om man vill ha kompetens eller något annat. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »