Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 21 januari, 2022 - 05:42Uppdaterad: fredag, 21 januari, 2022 - 07:16
  • Finansminister Roger Höglund. Foto: Rasmus Olin.

Överskott på två miljoner i fjärde tilläggsbudgeten

Landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för 2021 visar på ett överskott på ungefär två miljoner euro och en stabil likviditet.

En stor anledning är att skatteintäkterna har ökat, enligt finansminister Roger Höglund (C).
- Vi gjorde en lite försiktig prognos först, men det finns en positiv trend i skatteintäkterna. Vi har ett årsbidrag som är positivt, på 5,8 miljoner, så en förbättring på 15 miljoner euro. Underskottet för 2021 hamnar på runt 9,3 miljoner euro, och vi hade räknat med närmare minus 20 miljoner, säger han.

En belastning på budgeten har varit nedskrivningar på bland annat projekt Västra Föglö.
- På det projektet och på gamla Marsundsbron och gamla Vårdöbron som nu är rivna, har vi nedskrivningar på sammanlagt 5,4 miljoner euro. Det här är en bokföringsteknisk detalj, vi har tagit kostnaderna tidigare och nu tar vi bort dem som tillgångar ur balansräkningen, säger Roger Höglund.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »