Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 februari, 2020 - 10:52Uppdaterad: måndag, 24 februari, 2020 - 14:17
  • Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

Östersjöns miljö gynnas av saltvattenimpluser

Enligt mätningarna från SMHI i början av året har det kommit in mer saltvatten i Östersjön. Det var ett postivt inflöde till den 28 januari och efter det har det blivit negativt. Vi är väldigt nära att ha ett nollflöde just nu, alltså att det kommer in lika mycket saltvatten som det lämnar. Detta berättar Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

Cederberg fortsätter berätta att det är viktigt att få in saltrikt och syrerikt vatten i Östersjön då stora delar av botten är syrefri. Det betyder att det syrefattiga och väldigt näringsrika vattnet sätts i omlopp.

-Vi skulle gärna se att det årligen kom in sådana här saltimpulser i Östersjön. Men tack vare klimatförändringen blir det mer sporadiskt, säger han.

- Alla organismer i hela Östersjön gynnas av att det blir mer salt och syre i vattnet, säger Tony Cederberg, Amanuens vid Husö biologiska station.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »