Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 10:57Uppdaterad: onsdag, 15 maj, 2019 - 10:57

Ömsen minskar ägandet i Ålandsbanken

700.000 A-aktier i Ålandsbanken, cirka 10 procent av rösterna i banken, har sålts på Helsingforsbörsen. Säljare är Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.

Efter försäljningen har Ömsen kvar 205 767 aktier i banken, vilket fortsättningsvis innebär att man är en av storägarna.

-Vi har sedan en längre tid tillbaka haft en långsiktig strategi att omvikta placeringsportföljen från ett större fokus på aktier, till fastigheter. I grunden beror det på regelförändringar som gör att det blir dyrare för oss att hålla kapital för aktier än fastigheter, säger Vd Dan-Erik Woivalin.

Antalet röster som Ömsen har till sitt förfogande på Ålandsbankens bolagsstämmor förblir oförändrat på grund av att bankens bolagsordning innehåller en rösträttsbegränsning, men försäljningen kan ändå komma att påverka inflytandet.

–Vi går från att ha varit den näst största ägaren rent röstmässigt i ÅAB till att sälja 700 000 aktier, det är klart att inflytandet minskar i någon mån, säger Woivalin.

Affären har gått genom oberoende aktiemäklare därför vet man inte vem köparen är ännu.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »