Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 5 januari, 2023 - 06:19Uppdaterad: torsdag, 5 januari, 2023 - 06:50
  • Jun Nagamori, tf chefsöverläkare vid ÅHS. Foto: Nelly Björkqvist

Omikrons nya mutation har inte nått Åland ännu

Åland har än så länge klarat sig från omikronmutationen XBB1.5, också kallad kraken, trots dess snabba spridning i USA och i delar av Europa.

Jun Nagamori, t.f. chefsöverläkare vid ÅHS förklarar att mutationen inte verkar te sig särskilt annorlunda från tidigare mutationer, men att ÅHS är väl förberedda ifall den skulle spridas hit.

-Genomgående under hela pandemin har vaccination gett ett utmärkt skydd mot de svåraste fallen, det vill säga vaccination skyddar bra mot död och sjukhusinläggning och det verkar som att det är så också med den nya varianten av omikron, säger Jun Nagamori.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »