Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 juli, 2023 - 16:57

Ökat antal ansökningar till småbarnsavdelning – daghemmet Klarlund i Hammarland får tilläggsmedel

Daghemmet Klarlund i Hammarland har ansökt om tilläggsmedel, då antalet ansökningar till småbarnsavdelningen Västan (0-3 år) har ökat.

På avdelningen behövs olika anpassningar för ålderskategorin, såväl som inventarier för avdelningen. Utbildningsnämnden har därför begärt kommunstyrelsen om 9.730 euro i tilläggsmedel för att täcka kostnader för dessa anpassningar och inventarier. I ärendet har kommunstyrelsen även beviljat tilläggsmedlet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »