Publicerad: onsdag, 14 augusti, 2019 - 13:17Uppdaterad: onsdag, 14 augusti, 2019 - 17:01
  • Stadsdirektör Barbara Heinonen tror att tvisten kring placeringen av den nya räddningsmyndigheten bygger på ett missförstånd. Arkivfoto: Axel Eriksson.

Nya räddningsmyndigheten inryms i Tekniska verken

Det står nu klart att Mariehamn anser att den nya räddningsmyndigheten ska inrymmas i Tekniska verken. För ett slutligt beslut ska landskommunerna också godkänna förslaget. I och med det borde parterna kunna enas om att bilda en ny räddningsmyndighet. Placeringen av myndigheten blev en tvistefråga mellan staden och Räddningsområde Ålands kommuner (RÅL) då Mariehamn tidigare inte kunde lämna garantier för att placeringen inte blir i Räddningsverket i Mariehamn.

-Jag uppfattar att det blev ett missförstånd helt enkelt, säger stadsdirektör Barbara Heinonen. Vi hade lovat erbjuda ändamålsenliga lokaler, däremot hade vi inte funderat på den exakta platsen. Men för oss stod det redan från början klart att myndigheten inte kan inhysas i räddningsverkets lokaler, utan ombyggnader. Då det dessutom finns utrymme i Tekniska verken blir det en ändamålsenlig placering, säger Barbara Heinonen.