Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 februari, 2021 - 06:22Uppdaterad: tisdag, 23 februari, 2021 - 07:59

Nya löner på sjön

Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union kom igår överens om fraktfartygens anställdas löner mellan 1 mars 2021 och 28 februari 2023.

Lönerna höjs med 1,55 procent, enligt ett pressmeddelande från Rederierna i Finland. Vad gäller lönerna för de anställda på passagerarfartyg lyckades man inte komma överens om nya avtal.

–På grund av den rådande coronapandemin överenskoms inte nu om lönegranskningar för passagerarfartygen utan parterna granskar situationen senast 1 juni 2021 med beaktande av det undantagstillstånd som coronapandemin åsamkat, skriver Rederierna i Finlands vice vd Hans Ahlström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »