Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 13:10Uppdaterad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 14:25
  • Utbytesschema för linfärjor Foto: Landskapsregeringen
  • Utbytesschema för frigående färjor Foto: Landskapsregeringen

Ny rapport: 10 nya färjor behövs för fossilfri skärgårdstrafik till 2050

Skärgårdstrafiken kan vara fossilfri 2050, konstaterar landskapsregeringen i en rapport som offentliggjordes i dag.

Rapporten är en sammanställning av nuläget samt förutsättningarna att förnya tonnaget. Man konstaterar bland annat att förnyelsetakten är för låg för ett långsiktigt trafiksystem och att tonnaget inte uppfyller dagens krav på till exempel effektivitet, kapacitet och miljömål. 

– Målsättningen är att de fem frigående fartygen i landskapsregeringens nuvarande flotta, som går i reguljär trafik, byts till moderna färjor med möjlighet till fossilfri drift under perioden fram till 2050, skriver landskapsregeringen i rapporten. 

Vad gäller linfärjorna kan man bygga om några av dem till elhybriddrift, men även där beräknar man att fyra nya färjor behöver beställas mellan 2025-2040. 

Börjar man nu kan omställningen genomföras till 2050. Kostnaderna för fem nya linfärjor och fem nya frigående fartyg fram tills dess beräknas till 245 miljoner euro. 

– Jämnt över åren innebär det en kostnad om ca 10 miljoner euro per år, skriver de.  

Här kan du läsa hela rapporten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »