Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 17 mars, 2022 - 12:30Uppdaterad: torsdag, 17 mars, 2022 - 15:11

Ny lagstiftning och mer utredning om tunnel

Det behövs ny lagstiftning om bland annat användaravgifter för vägtrafik och även mer undersökningar av berggrunden innan man kan fastställa hur en tunnel till Föglö kan byggas och bekostas.

Det säger den parlamentariska kommitté som sett på frågan för landskapsregeringens räkning. Slutbetänkandet presenteras i dag av infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).
Slutsatsen blir att en tunnel enligt norsk standard C med ett tvärsnitt på 10,5 meter är en bra utgångspunkt för ytterligare beräkningar. Enligt kommittén är en tunnel mellan Svinö och Degerby det bästa alternativet.

Det måste också finnas utökade räddningsresurser i båda ändarna av tunneln av säkerhetsskäl. Cyklister och fotgängare kan inte tillåtas i tunneln över huvud taget.

Kostnadsramen för tunnelinvesteringen blir cirka 216,5 miljoner euro. En trolig användaravgift per enkelresa rör sig kring fem euro. Finansieringsalternativ är en kombination av offentliga samt privata medel och användaravgifter.

För att genomföra tunnelprojektet föreslår kommittén att man bildar en egen organisation under Ålands landskapsregering eftersom de befintliga resurserna inte räcker till.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »