Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 7 december, 2020 - 16:21Uppdaterad: måndag, 7 december, 2020 - 17:16

Ny lag om kommunstrukturen i lagtinget

- Det enda sättet att få till detta är genom en lag, sa vicelantråd Harry Jansson (C) när lagtinget diskuterade lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen.

Nina Fellman (S) sa bland annat att lagförslaget inte innehåller några lösningar på kommunernas problem och föreslog en bordläggning till nästa möte.

Tage Silander (M) sa att han anser att lagförslaget ger förutsättningar för sammanslagningar, men att de flesta nog vill behålla sina kommuner.

Under debatten berördes även att det behövs starka ekonomiska incitament för att kommunerna ska gå samman.

- Ingen vill gifta sig med en fattig kommun, sa Ingrid Zetterman (Lib).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »