Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 april, 2021 - 11:03Uppdaterad: tisdag, 20 april, 2021 - 13:17

Ny äldreomsorgschef i Mariehamn utsedd

Evelina Rosenlund har blivit utsedd till äldreomsorgchef i Mariehamn av stadsstyrelsen.

Det var totalt tolv ansökningar som kom in och rekryteringsgruppen genomförde enbart en intervju med en av sökande.
- Hon var i en klass för sig när det kom till utbildning och erfarenhet. Hon var så bra att det kändes dumt att ge förhoppningar till andra som skulle kunna kallas till intervju, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.
Evelina Rosenlund uppfyllde de formella behörighetskraven. Hon har även en god och bred kännedom om uppgiftsområdets alla olika delar samt bedömdes även vara en passande profil utifrån de personprofilsanalyser som gjorts.

Vid anställningen tillämpas en prövotid om sex månader och Evelina Rosenlund väntas preliminärt tillträda i mitten av juli.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »