Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 september, 2021 - 11:35Uppdaterad: tisdag, 14 september, 2021 - 11:36

Nu ska kulturmiljöer kartläggas

Nu ska Ålands värdefullaste och viktigaste kulturarvsmiljöer kartläggas.

Det är landskapsregeringen som gått in för projektet som ska pågå i tre år. Tanken är först att kartlägga och sedan bevara.

–Det är en ganska stor ambition med ganska liten budget, det här första året har vi fokuserat på fasta Åland, nästa år rör vi oss mer i skärgården och det sista året kommer vi att fokusera på Mariehamns innerstad, säger Jonas Karlsson, överantikvarie på kulturmiljöenheten.

När kartläggningen är färdig handlar projektet om att hitta målsättningar för områdena. Det kan till exempel handla om bevarande och vård, intressanta platser för besöksnäringen och att knyta ihop landsbygsutvecklingsprojekt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »