Publicerad: tisdag, 19 maj, 2020 - 10:22Uppdaterad: tisdag, 19 maj, 2020 - 17:21
  • Nu kan 70-plussare träffa folk igen. Arkivbild.

Nu lättar restriktionerna för 70-plussare

Nu får 70-plussare träffa folk igen, det rapporterar flera finländska medier.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har uppdaterat direktiven för de över 70 år och riktlinjerna har godkänts av Social- och hälsovårdsministeriet. Enligt de nya rekommendationerna är det mycket viktigt att man håller säkerhetsavstånd och ser till god handhygien. Helst ska man träffa sina närstående äldre utomhus, hålla 1-2 meters avstånd och undvika att kramas eller skaka hand. Men det är ännu ganska oklart exakt vad de nya riktlinjerna innebär i praktiken. Knut Lönnroth, landskapsläkare, inväntar information från THL på svenska och meddelar i ett mail att man behöver diskutera med smittskyddsansvarig och socialbyrån innan man från landskapets håll kan ge klarare besked, troligtvis kommer de senare i veckan. Klart är i alla fall att någon form av lättnader är på kommande. Christer Liewendahl är ordförande i norra Ålands pensionärsförening, beslutet är en lättnad, menar han.

–Många äldre sitter ensamma ute i bygderna och önskar inget annat än att få träffas igen, säger Liewendahl.