Publicerad: tisdag, 28 januari, 2020 - 05:51Uppdaterad: onsdag, 29 januari, 2020 - 10:25
  • Konjunkturerna för sjöfarten pekar nu nedåt

Negativ utveckling för sjöfarts- och rederibranschen

Konjunkturerna för sjöfartsbranschen pekar efter ett antal års uppgång nu neråt. Det visar Rederibarometern för år 2019 som Rederierna i Finland publicerat.

Nedgången gäller såväl individuella rederier som branschen i stort. Nästan hälften de som besvarat frågorna i barometern anser att läget är lite eller till och med betydligt sämre än föregående år.

Prognoserna förutspår dock en liten förbättring av konjunkturerna i år men trots det väntas de ändå bli negativa. Konkurrensen inom sjötransportbranschen väntas också hårdna ytterligare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »