Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 1 november, 2016 - 14:18
  • Enligt utkastet till MKB för projektet Prästösund är det bättre med en ny väg norr om Prästö än att bygga ut och bredda den nuvarande landsvägen. Bild ur MKB-rapporten.

MKB över Prästösunds-projektet för utlåtande

En ny väg genom Prästö norr om byn är bättre än att bygga om och bredda den nuvarande landsvägen från Bomarsundsbron till färjefästet vid Prästösund.

Den bedömning görs i utkastet till miljökonsekvensbedömning av projektet Prästösund, med bro över sundet, väg över Prästö och en ny bro över Bomarsund. Utkastet till MKB gjordes klar redan i december förra året, men har legat på is tills nu. Nuvarande landskapsregering vill inte gå vidare med broprojektet över Prästösund och aviserar i förslaget till ny budget för nästa år att en ny större elektriskt driven linfärja skall beställas för trafiken över sundet. Nu delges utkastet till MKB i alla fall för allmänheten, med början i dag och synpunkter kan ges månaden ut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »