Publicerad: onsdag, 11 september, 2019 - 13:34Uppdaterad: onsdag, 11 september, 2019 - 17:44
  • Den större av de två groparna. Foto ur utredningen M Lindholm.

Misstänkt skadegörelse på fornlämningar vid Jomala kyrka

Kulturbyrån har utrett misstänkt skadegörelse på fornlämningar vid Jomala kyrka.

I utredningen konstaterar de att någon har grävt gropar på två ställen, sannolikt med grävmaskin. Den ena gropen är cirka 1x1 meter och den andra cirka 2x2 meter med ett djup på ungefär 20 centimeter vardera. Eftersom fornminnen är skyddade av lag utreds nu händelserna vidare av polis.