Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 december, 2016 - 09:19
  • Utbildningsminister Tony Asumaa. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Ministern svarade om servitörslinjen

Lärarna vid yrkesgymnasiets hotell- och restauranglinje har fått svar om den treåriga servitörsutbildningen. Det framhåller utbildningsminister Tony Asumaa, liberal, med anledning av kritik från linjens programansvarige, Jan-Erik Sundström.

I svaret konstateras att utbildningsutbudet är under konstant översyn i yrkesgymnasiet och är dimensionerat efter näringslivets behov av utbildad arbetskraft, regelverket och intresset bland unga för utbildningen. Ministern pekar också på att det finns ett brett utbud för vuxna inom hotell- och restaurangbranschen, bland annat en påbyggnadsutbildning för servitörer. Något besked om hur det blir de följande läsåren med servitörslinjen för unga framgår dock inte i svaret, vilket lärarna efterlyste.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »