Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 juni, 2023 - 09:08Uppdaterad: tisdag, 13 juni, 2023 - 11:04
  • Anders Erikssons metafor väckte känslor i lagtinget. Arkivbild.

Metafor om att Finland är en misshandlande man väckte känslor i lagtinget

Ålands framtids lagtingsledamot Anders Eriksson anser att landskapsregeringen borde arbeta mer aktivt med självstyrelsefrågor. Men metaforen om att Finland är som en misshandlande missbrukande man i sin relation till Åland fick mothugg i lagtinget.  

Under måndagens debatt i lagtinget stod självstyrelsepolitik på agendan då landskapsregeringens redogörelse diskuterades. Till mångt och mycket fanns en stor samsyn. Åland behöver satsa på relationsbygge, Åland borde få ett eget mandat i EU-parlamentet och skattegränsen är ett gissel som behöver hanteras.  

Anders Eriksson skrädde inte orden när han beskrev vikten av att lyfta Ålandsfrågan på ett internationellt plan.  

–Annars har vi inte så många år kvar att fira. Det blev hundra år, that's it, sa han. 

Han framförde också att Åland har tvingats anpassa sig givit vika för mål man haft med självstyrelsen. 

– Journalisten Michael Hancock sa en gång i en radiodebatt att Åland beter sig lite som hustrun till en misshandlande missbrukare som säger ”att det inte alls är så farligt, vi får försöka anpassa oss”. Det kan uppfattas som tillspetsat men jag har tänkt på metaforen: varför ska vi anpassa oss till döds? sa Eriksson.  

Nina Fellman ifrågasatte hur Erikssons språkbruk gynnar en god och fungerande relation mellan Åland och riket.  

Också Ingrid Zetterman (Lib) och Simon Holmström (HI) tog avstånd från Erikssons språkbruk. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »