Publicerad: fredag, 16 oktober, 2020 - 14:10Uppdaterad: fredag, 16 oktober, 2020 - 17:22
  • Riksdagsledamot Mats Löfström tror att Åland får bestämma själva i höst.

Mats Löfström tror att Åland får bestämma

Riksdagsledamot Mats Löfström är övertygad om att restriktionerna för serveringsställen vid slutet av oktober blir regionala och aktivitetsanpassande.

Detta efter att grundlagsutskottet valt att kräva ändringar i riksregeringens förslag till förlängning av den temporära smittskyddslagen.
- Vi fann att det går emot grundlagen och näringsrätten att alla restauranger i landet utsätts för samma restriktioner oavsett regionala skillnader i coronaincidens och om stället i fråga är en bensinmack eller en nattklubb. Det utlåtandet har vi nu lämnat till social- och hälsovårdsutskottet, som är de som har bestämmanderätt kring hur förslaget till ny smittskyddslag ser ut efter oktober.
Han menar att utlåtandet stärker självstyrelsen och är det beaktande som landskapsregeringen arbetat för.
- Vi har tittat specifikt på hur självstyrelsen påverkar beslutsgången och skriver i vårt utlåtande att medan riksdagen stiftar lagarna bör landskapet vara den instans som beslutar om när och hur restriktionerna ska implementeras, säger Mats Löfström.
Social- och hälsovårdsutskottet har under dagen behandlat utlåtandet och förväntas ta ett beslut i frågan under början av nästa vecka.

Mer om grundlagsutskottets ändringskrav kan du läsa HÄR.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »