Publicerad: fredag, 16 oktober, 2020 - 11:08Uppdaterad: fredag, 16 oktober, 2020 - 13:39
  • Foto: Hans Persson-Bru, ÅRTV

Grundlagsutskottet underkänner förlängda restaurangrestriktioner

Finlands grundlagsutskott godkänner inte riksregeringens planer på att fortsätta begränsa restaurangers öppettider efter slutet av oktober. Det skriver Svenska Yle.

Enligt utskottet är begränsningarna en inskränkning av näringsfriheten genom att den medför samma begränsningar för alla restauranger oberoende av hur coronasituationen ser ut regionalt.

- Epidemisituationen är väldigt olika på olika håll i landet. Ur ett juridiskt perspektiv är det svårt att motivera varför samma begränsningar skulle gälla i hela Finland, säger grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) till Yle.
Som exempel pekar hon på att coronaincidensen i Vasa är 137 medan den på Åland är närmast noll. Men enligt landskapsläkare Knut Lönnroth är incidenstalet på Åland närmare 13.

Utskottet vill även se att lagen gör skillnad på olika typer av restauranger. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, har en stor del av smittorna spridits på nattklubbar och inte nödvändigtvis på matfokuserade restauranger.

När den nuvarande lagen togs i bruk konstaterade justitiekansler Tuomas Pöysti att lagen kunde klubbas igenom om den tillämpades på rätt sätt, vilken grundlagsutskottet nu bedömer att den inte har gjorts.

Enligt Johanna Ojala-Niemelä är det social- och hälsovårdsutskottet som kan göra ändringar utan att ett nytt eller kompletterande förslag från riksregeringen krävs.
I intervjun kommenterar hon inte vad som händer ifall social- och hälsovårdutskottet vägrar justera lagförslaget, som för närvarande behandlas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »