Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 december, 2016 - 16:08
  • Kansliminister Nina Fellman har inlett ett integrationsprojekt för att komma till rätta med bristerna i arbetskraftsinvandringen. Arkivfoto: Ulf Weman.

Måste köpa jobb på Åland

Exempel på säsongsarbetare som måste köpa jobb på Åland av svarta förmedlare och svårigheter att få ut semester och all lön. Allt är inte bra ställt i landskapet med arbetskraftsinvandringen.

Nu har kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, inlett ett integrationsprojekt för att komma tillrätta med bristerna.

- I det stora hela är läget bra med tanke på vår stora arbetskraftsinvandring, med bland annat många säsongsarbetare. Vi har ingen grov brottslighet och människohandel, vad vi vet i alla fall, säger Nina Fellman.

Tanken är nu att tillsammans med andra myndigheter och näringslivet få till stånd en checklista för både arbetstagare och arbetsgivare. Det pågår också ett nordiskt projekt i frågan och ett projekt som drivs av den den internationella arbetstagarorganisationen ILO.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »