Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 april, 2021 - 10:06Uppdaterad: tisdag, 20 april, 2021 - 16:01

Mariehamn stödjer inte nuvarande gymnastikhallsförslag

Mariehamns stadsstyrelse vill inte stödja förslaget från Jomala kommun om ett kommunalt samarbete för att möjliggöra att föreningen Gymnastics Åland kan uppföra en gymnastikhall.

Förslaget från Jomala är att ett finansiellt stöd om 110.000 euro ges till föreningen årligen och att det beloppet fördelas mellan alla kommuner som har medlemmar mellan 7-20 år i föreningen. Stadens andel utifrån förslaget skulle utgöra ett bidrag om kring 50.000 euro per år. Förslaget är att varje kommuns betalningsandel justeras vart tredje år, utifrån antalet medlemmar.

Staden är positiv till att stödja gymnasitikföreningens verksamhet men inte genom samarbete kring föreningsbidrag som förslaget innebär. Anslagen inom stadens egen verksamhet och föreningsbidrag är ettåriga. Stadsstyrelsen konstaterar att stadens regler för bidrag och stöd till föreningar behöver ses över och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda ett förslag som ger föreningar likartade verksamhetsmöjligheter oberoende av vem som äger lokalen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »