Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 27 januari, 2022 - 12:53Uppdaterad: torsdag, 27 januari, 2022 - 12:56
  • Annika Hambrudd. Arkivfoto: Nina Smeds.

LR vill slopa inkomstgräns för studiestöd

För att möta upp behovet av arbetskraft inom näringslivet och vården föreslår landskapsregeringen att man temporärt slopar inkomstgränsen för studiestöd.

Utbildningsminister Annika Hambrudd (C ) säger att man redan arbetar på en ny lag för studiestödet, men på grund av pandemin lägger man fram en tillfällig lösning.

- Det har kommit signaler från studerande som anmält intresse för att jobba som vikarier, men varit rädda för att tjäna för mycket pengar och i värsta fall bli återbetalningsskyldiga av studiestödet, säger hon.

Den temporära ändringen ska enligt planerna vara i kraft från mars till slutet av året. Kostnaden för ändringen uppskattar landskapsregeringen till 300.000 euro.

- Det finns troligtvis vuxenstuderande som valt att inte söka studiestöd eftersom de kommer över inkomstgränsen, säger Annika Hambrudd, som tror att de är mer benägna att ansöka om studiestöd om gränsen inte finns.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »