Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 mars, 2024 - 14:21Uppdaterad: tisdag, 26 mars, 2024 - 15:38

LR vill ha in synpunkter till ny kommunallag – arbetet påbörjas i vår

Landskapsregeringen vill nu ha in synpunkter till ett kommande arbete med ny kommunallag för Åland.

Under våren tillsätter man en arbetsgrupp med syftet att förnya lagstiftningen. Lagen reglerar bland annat kommunernas verksamhet, organisation och kommunmedlemmars rätt till inflytande.

Kommunmedlemmar, kommunerna, kommunalförbunden och de åländska partierna har rätt att komma med synpunkter. En kommunmedlem är fysiska och juridiska personer som har åländsk hemkommun samt fastighetsägare i en åländsk kommun.

Sista datum att inkomma med synpunkter är den 13 maj. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »