Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 juli, 2022 - 15:17Uppdaterad: onsdag, 6 juli, 2022 - 15:18

LR utreder åländska växthusgasutsläpp

För att kunna ta fram åtgärder för att minska det åländska klimatavtrycket har Ålands landskapsregering beställt en utredning över de åländska växthusgasutsläppen.

För uppdraget har man budgeterat 20.000 euro.

Uppdraget har gått till Flexens Oy Ab och till uppdraget hör också att ta fram ett underlag för en eventuell kommande utsläppsbudget för Åland. Underlaget kan användas vid arbetet med en åländsk klimatlag.

Landskapsregringen direktupphandlade uppdraget av Flexens eftersom värdet för upphandlingen understiger det lagstadgade gränsvärdet på 50.000 euro. Man bedömer att bolaget är den bäst lämpade aktören för att utföra utredningarna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »