Publicerad: onsdag, 26 juni, 2019 - 06:19
  • Nu upphandlas flygtrafiken till Stockholm. Foto Owe sjöblom

LR upphandlar flygtrafik

Landskapsregeringen begär in anbud för flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm från 1 mars 2020 och fyra år framåt.

I slutet av april togs beslut om trafikplikten och då bestämdes att trafiken ska bedrivas med plan som har minst 60 platser. Idag säger trafikplikten att det ska vara minst 30 platser. I trafikplikten finns också krav på förnyelsbart bränsle, även det är en ändring från den nuvarande plikten. Det nuvarande avtalet löper ut i februari 2020.