Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 9 augusti, 2022 - 05:52Uppdaterad: tisdag, 9 augusti, 2022 - 12:49

LR tittar på höjning av olika stöd

Från den 1 augusti höjdes vissa sociala förmåner som en följd av de ökade priserna som varit under den senaste tiden.

Till exempel arbetslöshetsförmånen och barnbidraget har indexjusterats. Däremot finns det andra sociala förmåner, till exempel utkomststöd och studiepenning, som ännu inte har indexjusteras.

- Vi tittar naturligtvis på vilka förändringar som görs i riket för att underlätta för invånarna och jag tar det för givet att vi i samband med våra kommande tilläggsbudgetar också diskuterar om vi bör göra liknande justeringar, säger finansminister Roger Höglund (C).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »