Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 september, 2021 - 14:20Uppdaterad: onsdag, 15 september, 2021 - 17:37

LR tar skarp ton emot nya Covid-propositioner

Landskapsregeringen tar en skarp ton emot riksregeringens förslag om att förlänga den bestämmelse som säger att inresande till Finland behöver visa friskhetsintyg eller genomgå covid-test.
 

- Skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test försvårar de gränsöverskridande sociala, kulturella, arbetsrelaterade och studierelaterade kontakterna, lyder LRs utlåtande, som hänvisar till att den utvärdering av testningens första fyra veckor som gjordes under sommaren tyder på att åtgärden inte är proportionerlig till nyttan.

Landskapsregeringen skriver även att man inte finner det nödvändigt att införa någon form av coronapass. Bland orsakerna nämns att vaccinationsgraden redan i dagsläget är hög, och att lagförslaget i sin nuvarande form skulle få orimliga konsekvenser för till exempel yngre barn.

I utlåtandets inledning uttrycker LR även sitt starka missnöje med att en stor del av de tillhörande handlingarna man fått ta del av än en gång inte skickats på svenska utan enbart finska, i strid med självstyrelselagen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »