Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 22 mars, 2024 - 05:54Uppdaterad: fredag, 22 mars, 2024 - 10:46

LR tar nya tag i kommunfrågan: Siv Sandberg leder tankesmedja

Landskapsregeringen tillsätter nu en tankesmedja som ska utreda kommunfrågan. Tanken är att involvera kommunernas förtroendevalda och tjänstemän i arbetet med att ta fram konkreta förslag för kommunernas utveckling.

Frågan är politiskt svår och har strandat flertalet gånger tidigare. 

– Där av det här något nya angreppssättet där man sätter kommunerna i fokus. Landskapsregeringen är också tydligt med och manar på och bistår med det vi kan göra, säger Ingrid Zetterman (Lib), civilminister. 

Arbetet leds av statsvetaren Siv Sandberg, som också ledde den förra kommunindelningsutredningen. Hon säger att man ska börja med att blicka bakåt och försöka lära sig av de strandade försök som gjorts tidigare. 

– Under våren ska vi hålla seminarium, utifrån de diskussionerna hålls sedan den egentliga tankesmedjan under hösten. Meningen med processen är att man inte ska låsa sig vid en särskild lösning från början, säger Sandberg. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »