Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 juli, 2021 - 14:13Uppdaterad: torsdag, 15 juli, 2021 - 18:00
  • Finansminister Roger Höglund. Arkivfoto.

LR skickar en ny begäran till ministeriet

Landskapsregeringen skickar ytterligare en begäran till Social- och hälsovårdsministeriet där man ber om förhandsbesked gällande finansieringen av inresetesterna.

Landskapsregeringen hade överläggningar under förmiddagen för att diskutera det svar man i går fick från Social- och hälsovårdsministeriet.

- Vi konstaterade att det var i det närmaste ett icke-svar. Det resulterar i att vi gör en förnyad begäran om förhandsbesked, där vi vill ha bekräftelse att staten fullt ut ersätter alla faktiska kostnader, säger finansminister Roger Höglund (C).

I torsdagens Åland idag kunde vi dessutom höra Pekka Tulokas, beredskapschef vid social- och hälsoministeriet, reda ut ett par av frågorna som väckts i och med ministeriets behandling av den åländska förfrågan, bland annat hur uppföljningen av inresetester ska gå till. Men enligt Åsa Friman på ÅHS används inte Finentry-verktyget på Åland på det sätt som social- och hälsoministeriet tycks ha tänkt sig. Hur testuppföljningen faktiskt ska gå till på Åland av de besökare som reser in via en åländsk gränsövergång (alltså via Mariehamns hamn, Långnäs och flygplatsen), en av de komponenter som ingår i det landskapsregeringen nu söker kostnadstäckning för hos staten, är fortfarande oklart. Värt att notera är att själva inresorna, alltså rätten att komma in i landet, kontrolleras av Gränsbevakningen. Den kontrollen fungerar enligt gängse rutiner och påverkas inte av testningsprotokollen, såvitt Ålands radio erfar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »