Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 juni, 2024 - 06:10Uppdaterad: måndag, 24 juni, 2024 - 08:19

LR protesterar inte mot lagändring som förbjuder medling i våld i nära relationer

Finlands regering föreslår en lagändring som förbjuder medling i våld i nära relationer.  

Detta för att förhindra medling i situationer där den misstänkte typiskt sett har en maktposition gentemot offret och man inte kan veta om offret frivilligt går med på att medla istället för att till exempel driva rättsprocess. 

Ålands Radio kunde tidigare berätta att Ålands medlingsbyrå motsätter sig lagändringen. De ser medlingen som ett bra sätt för alla offer att bli hörda och för parter att kunna lösa situationer som annars kanske skulle riskera falla mellan stolarna i rättssystemet. 

Landskapsregeringen säger ändå i sitt remissvar att den föreslagna ändringen är rikets behörighet och att man inte har något att anmärka på i propositionen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »