Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 september, 2021 - 17:48Uppdaterad: lördag, 4 september, 2021 - 10:10

LR positiv till ändringar i smittskyddslagen

Landskapsregeringen är positiv till de ändringar i smittskyddslagen som social- och hälsovårdsministeriet föreslår till riksdagen.
 

Riksregeringen skriver i sin proposition att incidenstalet bör upphävas som tillämpningskriterium, då det inte längre ger en tillräcklig bild av epidemiläget, då folk i allt högre grad blir vaccinerade.

Landskapsregeringen ser också positivt på att definitionen av närkontakt kan strykas i och med lagändringarna, så att beslutande myndigheter får en större prövningsrätt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »