Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 31 maj, 2021 - 14:11Uppdaterad: måndag, 31 maj, 2021 - 15:10
  • Havsbotten mellan Espholm och Järsö ska kartläggas. Arkivfoto.

LR påbörjar bottenkartläggningar längs Järsövägen

Landskapsregeringen börjar i slutet av maj kartlägga botten längs vägbankarna mellan Espholm och Järsö.

Kartläggningen är ett led i broutbytesprojektet 2017-2027, och syftet är att skapa ett planeringsunderlag för en kommande grundförbättring av vägen, anläggandet av en gång- och cykelbana och ett utbyte av vägsträckans fyra broar.

Vägförbindelsen anlades under första halvan av 1970-talet, och sedan dess har trafiken ökat till följd av en större inflyttning och skapandet av naturreservat och friluftsområden, varför broarna och trafiksäkerheten inte längre anses uppfylla dagens krav.
Arbetet pågår genom juni månad och utförs dels med en liten radiostyrd båt och en större motorbåt.

Senare under juni kommer även naturinventeringar av undervattensmiljöerna utföras. Dessa pågår i omgångar fram till hösten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »